WYDANIE ONLINE

Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) określa ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych . Sprawdźmy komu przysługuje i jakie warunki należy spełnić by ją otrzymać.

czytaj więcej »

wiper-pixel