WYDANIE ONLINE

Jeżeli w pierwszym dniu zatrudnienia pracownik wracając z obowiązkowych badań wstępnych ulegnie wypadkowi, np. komunikacyjnemu, pracodawca może mieć wątpliwości, czy w takiej sytuacji przysługują podwładnemu jakieś świadczenia chorobowe i jak ewentualnie obliczyć ich wysokość. Warto sprawdzić, co na ten temat sądzi nasz ekspert. Zdobyta pewność jak postąpić w takiej sytuacji pozwoli Ci uniknąć stresów, a przede wszystkim ustrzeże się przed popełnieniem błędów. Wiedz, że inspiracją do zajęcia się tą tematyką był list od czytelnika, który ostatnio trafił do redakcji.

czytaj więcej »

W lipcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pracodawców w obszarze poprawienia bezpieczeństwa w firmach, celem zminimalizowania m.in. wypadków przy pracy. Ponieważ masz jeszcze czas na zgłoszenie się do konkursu, poznaj jego szczegóły.

czytaj więcej »

Przypominamy, iż od początku 2019 r. pojawi się nowy dokument do ZUS – tzw. raport informacyjny. Wyeliminuje on konieczność wystawiania przez płatnika dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wysokość zarobków, czyli dokumentu ZUS Rp-7. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Z komunikatu ZUS opublikowanego na stronie internetowej Zakładu w lipcu br. wynika, że Bank Pocztowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem jest zachęcenie świadczeniobiorców ZUS do korzystania z bezgotówkowych form przekazywania  świadczeń na konto bankowe.

czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o PPE dostosowują przepisy do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Czy prowadzenie nauki języka obcego należy kwalifikować jako świadczenie usług, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, niezależnie od sposobu prowadzenia nauki języka? Czy taką umowę trzeba zawrzeć także wówczas, gdy końcowym efektem tych zajęć ma być np. inscenizacja teatralna? Upewnij się, jakie w tej sprawie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, by nie mieć przykrych konsekwencji ze strony ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu dla pracowników naszej firmy zostanie zorganizowany wyjazd integracyjny na Mazury, połączony ze zbieraniem grzybów. Koszty tego wyjazdu pokryjemy ze środków ZFŚS. Generalnie chcemy, aby świadczenia na wyjeździe były takie same dla wszystkich uczestników. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika powstanie przychód, który powinniśmy opodatkować i oskładkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w danym miesiącu był chory 6 dni. Miał przepracować 15 dni z 21, ale na prośbę kierownika przyszedł do pracy w 2 wolne soboty, czyli przepracował faktycznie 17 dni z 21. Pracownik otrzymuje stały składnik i zmienny (premia proporcjonalnie zmniejszana, którą muszę uzupełnić) W tym miesiącu otrzymał także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, których nie uzupełniam. Powstała wątpliwość, czy uzupełniając premię dzielę przez dni faktycznie przepracowane, a było ich 17 i mnożę przez 23 (21 + dwa dodatkowe), czy dzielę przez 15 (do przepracowania minus choroba) i mnożę przez 21? A może dzielę przez 17 i mnożę przez 21?

czytaj więcej »

Pytanie: Kilkanaście dni po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego pracownica wystąpiła w kwietniu o przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu choroby jej małoletniego dziecka. Obecnie, kilka miesięcy po tym fakcie, mam wątpliwości, czy poprawnie ustaliłam podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego. Może powinnam ją była ponownie naliczyć, jeśli w międzyczasie w firmie były podwyżki z wyrównaniem od stycznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracujący w systemie równoważnym na podstawie harmonogramu: w godzinach 6.00-18.00 (dzień) oraz 18.00-6.00 (noc), a następnie dwa dni wolne otrzymał zwolnienie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Czy może na druku Z-15A podać tylko te dni, w których sprawował opiekę? Jak zliczać przysługujące mu dni z tego tytułu – czy liczą się dni z wystawionego zwolnienia, czy te, które poda pracownik na oświadczeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS informujące o wcześniejszym ustaniu niezdolności do pracy jednego z naszych pracowników. Czy na tej podstawie możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel