WYDANIE ONLINE

Sporządzając dokumenty rozliczeniowe korygujące, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby mieć pewność, że ZUS korekty nie zakwestionuje. W opracowaniu, na licznych przykładach z praktyki wskazujemy na czym te zasady polegają, i na co bezwzględnie płatnik powinien zwrócić uwagę poprawiając dokumentację rozliczeniową.

czytaj więcej »

wiper-pixel