WYDANIE ONLINE

Obecnie podstawę wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) ustala się z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Oznacza to, że w podstawie wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma też znaczenia data wypłaty wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc. Istotne jest natomiast, że jest to wynagrodzenie przysługujące za ten miesiąc. Sprawdźmy jakie nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków są planowane od początku przyszłego roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel