WYDANIE ONLINE

Pracownicy coraz częściej podejmują równoległe zatrudnienie u drugiego pracodawcy. Tego typu sytuacje budzą szereg wątpliwości co do sposobu ustalania okresów obowiązujących przy nabywaniu uprawnień do świadczeń chorobowych oraz ich wypłacie. Zgłaszane problemy dotyczą również zasad przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń chorobowych takim osobom, a także ich wykazywania w dokumentach ubezpieczeniowych przez obu pracodawców. Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

wiper-pixel