WYDANIE ONLINE

Sektor rolnictwa zyskał nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej na podstawie której można zatrudniać osoby do pomocy w gospodarstwie. Sezon letni i jesienny to czas zbiorów warzyw, owoców przy których zwiększa się zapotrzebowanie na ręce do pracy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, do której zostały wprowadzone przepisy o tzw. umowie o pomocy przy zbiorach. Jednak nie ma ona zastosowania do pracy przy zbieraniu wszystkich produktów rolnych. Przede wszystkim adresowana jest do sadowników, a także producentów warzyw, ziół, chmielu i tytoniu. Jakie nowa umowa rodzi obowiązki wobec KRUS? Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi będą mogli wnioskować u pracodawcy o zastosowanie bardziej elastycznych formy zatrudnienia. Uzyskają również prawo do zasiłku opiekuńczego za dłuższy okres. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

ZUS wydał interpretację, w której dokładnie określił jakie warunki trzeba spełnić, aby móc opłacać składki na preferencyjnych zasadach, nawet wtedy kiedy prowadziło się działalność gospodarczą oraz podejmuje się współpracę z byłym pracodawcą. Zapoznaj się ze stanowiskiem Zakładu.

czytaj więcej »

Firma zatrudniająca pracownika w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze może oddelegować go do wykonywania innej pracy, nie będącej pracą w tych warunkach. Sprawdź, co wtedy ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych.

czytaj więcej »

Jeśli podwładny będzie wykonywał pracę w szczególnych warunkach pracodawcy często nasuwają się następujące wątpliwości : z jakim kodem go zgłosić do ZUS? Czy pracownik powinien przejść jakieś specjalne badania? Czy tylko jednego pracownika można zatrudnić na takich warunkach? Czy trzeba opłacać wyższy ZUS za tego pracownika? Poznaj komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Są sytuacje, w których zachodzi konieczność opłacenia zaległych składek ZUS, ponieważ wcześniej – z różnych powodów nie zostały one rozliczone. Upewnij się, w jaki sposób rozliczyć się z ZUS i ubezpieczonym, jeśli Zakład zakwestionuje umowę o dzieło.

czytaj więcej »

Pytanie: Od tego roku nie posiadamy już zfśs ze względu na mniejszy stan zatrudnienia. Wypłacamy świadczenia urlopowe. Czy świadczenie musi być wypłacone w tej wysokości, w której zakłada ustawa o funduszu socjalnym, czy może być niższe lub wyższe ? Jeden z pracowników ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Czy świadczenie urlopowe podlega egzekucji ?

czytaj więcej »

Pytanie: Wiem, że od 30 kwietnia br. obowiązuje tzw. „ulga na start”, czyli nowe uprawnienie przedsiębiorcy do zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych. Od lipca osoba, którą rozliczam, podejmie prowadzenie działalności gospodarczej. Proszę o informację czy i na jakich zasadach będzie mogła skorzystać z ulgi.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem przedsiębiorcą z problemami finansowymi. W związku z tym zalegam z opłacaniem składek ZUS. Ostatnio zostało wobec mnie wszczęte postepowanie egzekucyjne. Czy mam wobec tego szansę na podpisanie układu ratalnego z ZUS? Czy jeśli złożę o to wniosek, ZUS wstrzyma egzekucję?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje w systemie zmianowym. Zachorował i należy wyliczyć mu zasiłek chorobowy. W jednym ze wcześniejszych miesięcy miał do przepracowania 160 godzin (20 dni). Przepracował 9 dni, ale łącznie wypracowując 80 godzin (72 godzin zasadnicze i 8 godzin nadgodzin). Zatem łącznie z nadgodzinami przepracował połowę obowiązującego go czasu pracy. Resztę tego miesiąca był na zwolnieniu chorobowym. Czy miesiąc ten uwzględniać w średniej licząc podstawę do zasiłku, czy należy ten miesiąc ominąć?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica choruje od 2 stycznia 2018 r. do dnia dzisiejszego. Przesłaliśmy do ZUS druk ZUS Z-3 oraz kolejne zwolnienie lekarskie w formie papierowej. Aktualnie zwolnienie lekarskie zostało wystawione w formie elektronicznej. Jakie dokumenty w takiej sytuacji musimy przesłać do ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel