WYDANIE ONLINE

Praktyka pokazuje, że niewielu zleceniodawców polega na oświadczeniach zleceniobiorców, których jedynym tytułem do ubezpieczeń są inne umowy zlecenia. Jak zatem powinna wyglądać współpraca ze zleceniobiorcą, dzięki której zleceniodawca może pozyskać właściwe dane o tej osobie? Przeczytaj tekst, dzięki któremu unikniesz korekt rozliczonych umów zlecenia.

czytaj więcej »

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, a także niepełnosprawni rolnicy lub rolnicy zobowiązani do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, będą mogli otrzymać refundację składek z PFRON, także w razie opłacenia ich w całości w dniu złożenia wniosku o refundację. Zapoznaj się z projektowaną nowelizacją przepisów.

czytaj więcej »

Są sytuacje, kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika składek jest wyższa od zaliczki na PIT. Wówczas obliczoną składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. A kiedy obniża się do 0 zł? Dowiedz jak na ten temat wypowiedział się ZUS w jednej z najnowszych interpretacji.

czytaj więcej »

O kwestiach składkowych od jednorazowej rekompensaty związanej z likwidacją stanowiska pracy, jak również zwiększenia świadczenia, wypłacanego zależnie od wykonania przez odchodzącego pracownika dodatkowych czynności wypowiedział się ZUS w wydanej interpretacji indywidualnej. Poznaj opinię organu rentowego.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zatrudnia zleceniobiorców naprzemiennie raz w Polsce, raz w Niemczech. Jak zatem ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji, kiedy wynagrodzenie za jeden miesiąc i kilka dni kolejnego miesiąca jest wypłacane w jednym miesiącu? Jak postąpić, kiedy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w jednym miesiącu za dwa miesiące pracy. Poznaj najnowszą opinię ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Projekt ustawy z 8 lutego 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych* stanowi, m.in. o tym, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy będą obowiązani ponosić koszty dodatkowych składek, odkładanych i wypłacanych po osiągnięciu 60. roku życia. Przeczytaj więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Pytanie: Syn pracownicy (rocznik 1997), zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w naszym zakładzie, po szkole średniej wstąpił do seminarium duchownego (zakonu). Obecnie pracownica zgłosiła, że jej syn zmienił plany życiowe i zamierza podjąć studia. Jakich wyrejestrowań i zgłoszeń oraz w jakich terminach powinnam dokonać (chodzi o ZUS ZCNA)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli odsetki nie przekraczają kwoty 6,60 zł to jest ciągłość w opłacaniu składek i nie traci się dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba korzystająca z preferencyjnego opłacania należności wobec ZUS opłaca składki od wyższej podstawy. Po okresie wyczekiwania i terminowym opłaceniu składki na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorca skorzystać z kilkudniowego ZUS ZLA i otrzymywał świadczenia chorobowe ustalone nie na wyżej podstawie tylko z kodu 057. Uważam, że takie postępowanie jest nieprawidłowe ponieważ podstawą do wypłacenia chorobowego jest podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe a nie kod ubezpieczenia. ZUS poinformował, że nie trzeba zmieniać kodu ubezpieczenia, aby opłacać wyższe składki ZUS. Jak rozwiązać tę sprawę?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenia z 35 latkiem, w której wynagrodzenie będzie określone jako prowizja od sprzedanego towaru. Jak przedstawiać się będą rozliczenia z ZUS, w przypadku gdy dla tej osoby będzie to jedyny tytuł do ubezpieczeń? Chodzi głównie o miesiące, w których – z uwagi na brak sprzedaży lub niską sprzedaż – nie będzie wynagrodzenia albo będzie ono bardzo niskie i wyniesie np. kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego wystąpił z wnioskiem, aby w czasie tego urlopu mógł pracować u nas na 3/4 etatu, na co chcemy wyrazić zgodę. Jak taki okres wykazywać w dokumentach ubezpieczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica naszej firmy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego, od 12 do 13 marca 2018 r. korzystała ze zwolnienia „na opiekę”, a od 14 marca rozpoczęła urlop wychowawczy. Jednakprzedstawiła zwolnienie lekarskie od 12 do 16 marca. Jak wyliczyćwynagrodzenie za marzec? Czy na urlopie wychowawczym może przysługiwać wynagrodzeniei zasiłek chorobowy? Czy dni „na opiekę” należy uznać za udzielone?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rezygnacja z urlopu rodzicielskiego musi się odbywać „na zasadzie” rezygnacji z pełnych tygodni tego urlopu, np. z 4 tygodni, czy można zrezygnować np. z 4,5 tygodnia? Czy w sytuacji gdy pracownica deklaruje chęć powrotu do pracy, a na 2 dni przed planowanym powrotem do pracy – jeszcze w okresie urlopu rodzicielskiego – otrzyma zwolnienie lekarskie, to rozliczamy je od dnia wystawienia, czy od dnia planowanego powrotu do pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel