WYDANIE ONLINE

Po zakończeniu roku kalendarzowego osoby pobierające emeryturę lub rentę i osiągającego dodatkowe przychody muszą poinformować ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku. Powinni to zrobić do końca lutego następnego roku. 28 lutego 2018 r. przypada w środę, zatem jest to ostatni dzień na realizację tego obowiązku informacyjnego. Świadczeniobiorcy spełnią tę powinność dostarczając zaświadczenie płatnika składek lub – w przypadku, gdy sami za siebie opłacają składki (np. jako osoby prowadzące działalność gospodarczą) – własne oświadczenie o przychodzie w poprzednim roku. Na podstawie tych dokumentów ZUS rozliczy przychód. Sprawdźmy na jakich zasadach dokona tego za zeszły rok.

czytaj więcej »

wiper-pixel