WYDANIE ONLINE

Przejście pracownika na emeryturę wiąże się z przyznaniem mu różnych świadczeń. Niekiedy, oprócz nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej w formie pieniężnej, pracownik rozstający się z firmą otrzymuje od pracodawcy świadczenia w postaci rzeczowej, jako np. integralną część nagrody czy odprawy. Jak poprawnie rozliczyć te świadczenia? Czy podlegają one składkom ZUS? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

wiper-pixel