WYDANIE ONLINE

Aby ZUS przyznał prawo do świadczenia przedemerytalnego, ubezpieczony musi spełnić szereg warunków. Można je sklasyfikować w dwóch grupach. Pierwsza z nich - to warunki jednakowe dla wszystkich osób, które ubiegają się o świadczenie przedemerytalne. Druga - to warunki szczególne, zindywidualizowane, uzależnione od stażu pracy, wieku, przyczyn rozwiązania stosunku pracy, uzależnione od tego, o jakie świadczenie ubiega się wnioskodawca. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

wiper-pixel