WYDANIE ONLINE

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania, wszystkim ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, bez względu na to, czy podlegają temu ubezpieczeniu obowiązkowo, czy dobrowolnie. Zasady ustalania prawa do zasiłku są jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych. Czy prawo do zasiłku opiekuńczego ma tylko rodzic biologiczny dziecka? Czy można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, gdy chore dziecko przebywa w szpitalu?Na jakich zasadach przysługuje zasiłek, jeżeli rodzice pracują na zmiany? To tylko kilka z wielu zagadnień, które omawiamy w opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel