WYDANIE ONLINE

Przyjęcie do pracy pracownika jak i rozstanie się z nim narzucają pracodawcy /płatnikowi określone obowiązki względem ZUS. W tym numerze, pomyślanym jako swoisty przewodnik, przypominamy jakie są to powinności.

czytaj więcej »

wiper-pixel