WYDANIE ONLINE

Od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. obowiązuje kolejny rok składkowy dotyczący składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla wielu płatników składek wysokość stopy procentowej pozostanie na tym samym poziomie, czyli nie ulegnie zmianie. Nie mniej jednak, wartość obowiązująca w nowym roku składkowym musi być zapisana w kartotece płatnika w programie Płatnik. Warto sprawdzić, jak poprawnie tego dokonać.

czytaj więcej »

ZUS będzie uprawniony do przeksięgowania składek zapłaconych za pracowników przez firmę zewnętrzną na konto zakładu macierzystego, jeżeli zakwestionuje outsourcing. Rozwiązanie takie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306), nad którym trwają prace w Sejmie*. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. ma zostać wprowadzony nowy, „bardziej przyjazny” sposób sporządzania zwolnień lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Dłużej „w obiegu” pozostaną również zwolnienia papierowe. Takie wnioski płyną z projektu zmian w przepisach ustawy chorobowej*. Poznaj motywy zmian.

czytaj więcej »

Jeżeli firma, którą rozliczasz została przejęta przez innego pracodawcę, musisz wyrejestrować pracowników w deklaracji ZUS ZWUA.  Do 1 marca 2017 roku kodem przyczyny wyrejestrowania był kod „600”. Od tej daty obowiązuje nowy kod, specjalnie wprowadzony dla tego celu. Zapoznaj się ze szczegółami nowelizacji poniżej.

czytaj więcej »

Podanie przez pracodawcę w treści formularza ZUS IWA rzeczywistego (zgodnego z prawdą) rodzaju działalności według PKD, ale innego, niż ten, który figuruje w rejestrze REGON, wcale nie jest "przekazaniem nieprawdziwych danych". Czy zatem ta okoliczność daje ZUS podstawy do nałożenia na pracodawcę podwyższonej, "karnej", stopy procentowej, według której należałoby obliczać wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe za poszczególnych pracowników? Zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek dopłaty za dojazdy do pracy, które wypłaca swoim pracownikom? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Czy umowa cywilnoprawna zawierana przez wykonawcę inwestycji budowlanej z jej podwykonawcami, której celem finalnym jest wykonanie obiektu budowlanego za wynagrodzeniem kosztorysowym przysługującym za osiągnięty rezultat, jest umową "zlecenia" ? Czy współwykonawca (podwykonawca) takiej inwestycji podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako "zleceniobiorca"? Na ten temat wypowiedział się SN w wyroku z25 października 2016 r., sygn. ak I UK 471/15. Warto poznać szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zatrudnia 40 pracowników. Od czerwca br. chcemy zawrzeć z PKP umowę na tańsze bilety dla podwładnych. Jak tego typu świadczenia poprawnie rozliczyć z fiskusem?

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny może liczyć na zniżkę w opłacaniu składki zdrowotnej? Poznaj stanowisko ZUS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mam obowiązek wydać pracownikowi tzw." pasek wynagrodzenia” ? Czy na żądanie pracownika muszę sporządzić i przekazać co miesiąc druk ZUS RMUA czy też wystarczy raz w roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie dotyczące uzupełniania składników do podstawy chorobowej. Kiedy i jakie składniki są uwzględniane w podstawie chorobowej w pełnej wysokości w jakiej należały się pracownikowi? Dany składnik wynagrodzenia pracownika (np premia) zostaje obniżony w związku z nieobecnością chorobową pracownika i pracownik np zamiast 500 zł premii otrzyma 400 zł. Która z tych kwot powinna zostać uwzględniona w kalkulacji podstawy chorobowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 6 listopada 2016 r. Od 7 listopada 2016 r. do 8 stycznia 2017 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego .Od 9 stycznia 2017 do 13 stycznia 2017 r. przedstawiła zwolnienie lekarskie dokumentujące opiekę nad chorym dzieckiem. Dziś mamy wątpliwości : czy należało na nowo ustalić podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego czy przyjąć tą ustaloną do wypłaty zasiłku rodzicielskiego? W podstawie do wypłaty zasiłku rodzicielskiego uwzględniliśmy dodatek stażowy , którego nie wypłacamy za czas zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy ustalając podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego należało przyjąć te same miesiące tylko bez dodatku stażowego, który wypłacamy w całości za okres pobierania zasiłku opiekuńczego?

czytaj więcej »

Pytanie: W latach 2001-2005 pracownik był zatrudniony jako ratownik medyczny w zespole wyjazdowym w pełnym wymiarze czasu pracy, a następnie w niepełnym wymiarze czasu pracy do 2016 r. Poprzedni pracodawca nie zaliczył mu okresu od 2001 do 2005 jako pracy w szczególnych warunkach, ponieważ twierdził, że ustawa o emeryturach pomostowych zaczęła obowiązywać od 2009 r., a we wcześniejszych przepisach nie ma stanowiska pracy ratownika medycznego, a jak zaczęła obowiązywać ustawa o emeryturach pomostowych, to on już był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy tamten pracodawca ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie zmieniono termin wypłaty wynagrodzeń z 31marca na 3 kwietnia. Czy deklaracja ZUS z wynagrodzeń marcowych wypłaconych w kwietniu powinna zostać złożona do 15 kwietnia, czy do15 maja?

czytaj więcej »

wiper-pixel