WYDANIE ONLINE

Podobnie jak w roku ubiegłym urlop macierzyński wynosi 20 tygodni (14 dla matki, 6 dla matki lub ojca), Urlop rodzicielski natomiast to 32 tygodnie wolne od pracy. W sumie rodzice mogą w tym roku pozostać z dzieckiem w domu przez 52 tygodnie od jego narodzenia. W tym też okresie pobierają zasiłek macierzyński. Na przykładach przypomnijmy, jak go poprawnie ustalać.

czytaj więcej »

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dotyczy osób, za które płatnicy mieli obowiązek opłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. W aktualnie sporządzanym druku wykazuje się ubezpieczonych w 2016 roku. Sprawdź szczegóły poprawnego przygotowania dokumentu.

czytaj więcej »

Z początkiem marca najniższa emerytura zostanie podniesiona i wyniesie 1 tys. zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł. Czy obejmie wszystkich świadczeniobiorców? Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Od początku roku ZUS podczas kontroli weryfikuje zawierane przez firmy umowy cywilnoprawne, zwłaszcza umowy o dzieło. Dlatego też musimy pamiętać, że wybrany przez nas kontrakt ma ścisły związek z koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów. Jakie kryteria musimy mieć na względzie? Szczegóły w tekście.

czytaj więcej »

Twoja pracownica pobiera zasiłek macierzyński i wynagrodzenie ze zlecenia? Masz w związku z tym wątpliwości co do opłacania składek? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie i upewnij,  co do swych zobowiązań składkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednemu z pracowników w związku z jego bardzo poważną chorobąi perspektywą długotrwałego leczenia, w tym operacyjnego, przyznaliśmydwie zapomogi – jedną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,drugą zaś ze środków obrotowych firmy. Czy powinniśmy je przyjąćdo podstawy wymiaru składek i czy w przyszłości należy je uwzględniaćw podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2017 roku zmieniliśmy w firmie profil działalności. Z tego powodu zmianieuległ obowiązujący nas numer REGON. Czy musimy o tym poinformowaćZUS? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy będzie miało to wpływ nastopę składek wypadkowych w nowym roku składkowym?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu zamierzamy zawrzeć umowę zlecenia z naszą pracownicą przebywającąna urlopie wychowawczym. Prosimy o informację, jakim ubezpieczeniom będzie ona podlegać?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu na 3 dni zatrudniliśmy zleceniobiorcę. Zarejestrowaliśmy go, a po zakończeniu umowy wyrejestrowaliśmy z ZUS. Z jakim kodem powinniśmy wykazać dokonaną wypłatę w dokumentach rozliczeniowych? Podaliśmy kod 30 00 XX, jednak po weryfikacji w ZUS DRA pojawił się błąd krytyczny uniemożliwiający wysłanie zestawu do ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem właścicielem niewielkiej firmy ( 15 pracowników) i w związku z tym nie jestem w 2017 roku płatnikiem zasiłków.Jedna z pracownic po urodzeniu dziecka dostarczyła mi kartę informacyjną ze szpitala.Czy powinienem oddać jej tę kartę? Jakie dokumenty mam złożyć w ZUS, aby pracownica otrzymała zasiłek macierzyński?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową. Wypłacamy naszym pracownikom premię regulaminową, którą obniżamy o 1% za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dotyczy to więc urlopu oraz zwolnienia lekarskiego. Ponieważ w regulaminie zaznaczono, iż chodzi o dni pracy, premia ulega obniżeniu tylko za dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Czy tak obniżona premia (tj. wyłącznie za dni „czarne”) wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel