WYDANIE ONLINE

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez taki okres, to jaki przyjąć przychód? Przeczytaj komentarz eksperta i upewnij się jak poprawnie naliczyć świadczenie.

czytaj więcej »

Po 30 września 2017 r., tak jak dotychczas postępowanie o przyznanie emerytury z systemu powszechnego ZUS podejmie z urzędu w stosunku do osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy oraz uprawnionych do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Warto poznać reguły.

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców zarówno w ramach umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Sprawdźmy zatem, jak oskładkować wynagrodzenie takiej osoby w zależności od tego, czy jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy np. na zlecenie.

czytaj więcej »

Czy Twoja firma planuje wprowadzić program motywacyjny dla kadry menadżerskiej oraz członków zarządu? Przeczytaj najnowsze stanowisko ZUS i sprawdź, czy przyznane niezbywalne opcje finansowe należy oskładkować.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy powinnam zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego mamę naszej pracownicy, zatrudnionej na umowę zlecenie i będącej studentką? Mama jest po rozwodzie, nie pracuje (wcześniej była ubezpieczona przy mężu) ze względu na stan zdrowia nie może podjąć pracy, otrzymuje alimenty od byłego męża, a MOPS odmówił jej ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest konieczne ze względu na zbliżającą się operację.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma finansuje pracownikom ze środków obrotowych zakup kart multisport. W regulaminie wynagradzania jest zapis o zachowaniu prawa do ww. świadczenia za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. Czy od wartości karty za okres choroby, czy pobierania zasiłków nie należy proporcjonalnie naliczać wszystkich składek ZUS? Czy w przypadku pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego liczonego jak zasiłek macierzyński również stosuje się ww. zwolnienie ze składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica zamierza od 6 kwietnia przebywać naurlopie wychowawczym. Do tego czasu wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Urlop rodzicielski skończył się jej zaś 30 stycznia 2017 r. Przez wcześniejsze cztery lata przebywała na przemian na zasiłku chorobowym, macierzyńskim i rodzicielskim, ponieważ w tym czasie urodziła troje dzieci. Jaką podstawę musimy przyjąć do urlopu wychowawczego, który rozpocznie się 6 kwietnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ze względu na chorobę przebywała na zasiłku chorobowym przez okres 6 miesięcy, następnie przez okres 1 roku na świadczeniu rehabilitacyjnym. Okres świadczenia minie w marcu 2017 r. Właściciel firmy nie wróci do końca tego terminu do zdrowia, ponieważ w lutym czeka go kolejna operacja. Zdajemy sobie sprawę, że po zakończeniu terminu pobierania przez właściciela firmy świadczenia rehabilitacyjnego może on starać się o przyznanie renty. Jednakże wiązałoby się to zapewne z zamknięciem firmy. Firma prosperuje na rynku wiele lat, obecnie sprawami decyzyjnymi firmy zajmuje się żona właściciela, zatrudniona u niego na umowę o pracę, która jest zgłoszona w ZUS jako osoba współpracująca. Likwidacja firmy jest obecnie niemożliwa ze względu na zobowiązania; w tym realizacje do wykonania. Nie chcielibyśmy rezygnować z działalności. Czy rzeczywiście przejście właściciela na rentę wiąże się z likwidacją działalności? Proszę o doradzenie, jak możemy postąpić w tej całej sytuacji? Jakie mamy możliwości prawne? Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby właściciel wrócił do pracy i znowu poszedł na zwolnienie lekarskie? Czy, aby uzyskać zasiłek chorobowy musiałby przepracować jakiś okres?

czytaj więcej »

Rozliczasz firmę, która prowadzi działalność w Polsce i za granicą? Upewnij się, czy powinieneś wliczać do podstawy wymiaru składek na ZUS świadczenia w naturze przyznawane pracownikom. Poznaj najnowszą interpretację ZUS.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. przedawniły się pierwsze składki ZUS z zastosowaniem nowego, 5 letniego terminu przedawnienia. Sprawdź, co to oznacza dla Twojej firmy.

czytaj więcej »

Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorczy emeryt/rencista jak i jego płatnik, w terminie do końca lutego następnego roku muszą ponownie skontaktować się z ZUS i złożyć kolejny dokument, tym razem o łącznym przychodzie uzyskanym w całym poprzednim roku. Sprawdź jak i komu go sporządzić.

czytaj więcej »

Pytanie: Podpisaliśmy umowę zlecenia z uczniem szkoły zawodowej, który ma zawartą do 31 sierpnia 2017 r.z innym pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Czy od takiej umowy zlecenia musimy opłacać w okresie do 31 sierpnia 2017 r. składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Wykorzystałajuż 20 tygodni i wystąpiła o rozwiązanie umowy o pracę orazrezygnację z urlopu macierzyńskiego. Jej mąż również nie będzie z niegokorzystał. Po porodzie wystąpiła o cały urlop macierzyński i rodzicielskii w związku z tym podstawa wymiaru zasiłku wynosiła 80%. Czy w związku z rezygnacją z urlopów powinniśmy wypłacić wyrównanie do 100%? Jeżeli tak, to czy należy skorygować wszystkie dokumenty ZUS za te miesiące?

czytaj więcej »

wiper-pixel