WYDANIE ONLINE

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wzrasta kwota wynagrodzenia minimalnego – z 1.850 zł do 2.000 zł. Od tego też dnia obowiązuje też jedna kwota wspomnianego wynagrodzenia, bez względu na staż zawodowy danej osoby. Podwyżka minimum powoduje wzrost podstawy wymiaru składek. Sprawdź dla kogo i co się jeszcze zmienia w składkach od nowego roku.

czytaj więcej »

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przez osoby rozpoczynające prowadzenie działalności przez 6 miesięcy to duże ułatwienie dla osób wchodzących dopiero na rynek. Sprawdź, na jakie ułatwienia w ZUS mogą jeszcze liczyć przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie, na drukach ZUS ZLA do 31 grudnia 2018 r. Pierwotnie zakładano, że papierowe ZUS ZLA znikną pod koniec 2017 roku.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma wypłaca pracownikom ekwiwalent za pranie ubioru służbowego, upewnij się kiedy świadczenie to należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przeczytaj niedawno wydaną interpretację ZUS w tej sprawie, a pozbędziesz się wątpliwości i poprawnie ustalisz podstawę wymiaru składek.

czytaj więcej »

Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, obliczaną na tzw. starych zasadach, możliwe jest jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem wskutek nowelizacji przepisów emerytalnych, od 1 października 2017 r. wiek emerytalny ponownie wynosić będzie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Sprawdźmy, co oznacza to dla nauczycieli, planujących złożenie wniosku o emeryturę bez względu na wiek.

czytaj więcej »

Pytanie: W połowie przyszłego miesiąca do pracy wróci pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim. Jakie dokumenty ubezpieczeniowe będziemy musieli za nią złożyć w tym miesiącu, jeżeli to my jesteśmy płatnikiem zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy podpisać umowę zlecenia z naszą pracownicą przebywającąna urlopie wychowawczym. Jakim ubezpieczeniom będzie ona podlegać?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wykazać w drukach ubezpieczeniowych urlop bezpłatnyprzypadający na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych, jeżeli w jednymz tych miesięcy oprócz wynagrodzenia pracownikowi wypłaciliśmypremię kwartalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 marca 2016 r. wykonuje u nas pracę zleceniobiorczyni, któraprzystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W grudniuzachorowała i będziemy jej wypłacali zasiłek chorobowy. Choroba jestzwiązana z ciążą. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,jeżeli jej wynagrodzenie jest określone prowizyjnie i w niektórychmiesiącach było niższe od minimalnego wynagrodzenia? Czy w przypadku zleceniobiorców obowiązuje minimalna podstawa wymiaru zasiłku?

czytaj więcej »

Planuje się stosowanie wydruków zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, generowanych za pomocą Platformy Elektronicznej ZUS. Sprawdź dlaczego resort pracy pracuje nad nowelizacją ustawy systemowej w tym zakresie i komu przyniesie ona korzyści.

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce z o.o. uchwałą powołano prezesa spółki. W takim wypadku prezes dostaje wynagrodzenie, ale nie podlega pod ZUS. Dodatkowo prezes prowadzi własną działalność gospodarczą. Czy w momencie likwidacji tej działalności spółka będzie zobowiązana do opłacania składek ZUS na rzecz prezesa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy 24-letni słuchacz Niepublicznego Pomaturalnego StudiumKształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny zleceniobiorcy wykonującego w naszej firmie umowę zlecenia i podlegającego z tego tytułu ubezpieczeniom?

czytaj więcej »

wiper-pixel