WYDANIE ONLINE

Szczególną uwagę pracodawca musi zwrócić wówczas, gdy pracownik choruje na przełomie roku. Wynika to z faktu, że za pierwsze 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną w każdym roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie Kodeksu pracy, które finansuje pracodawca. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje począwszy od 34. dnia niezdolności do pracy (lub 15. dnia przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia). Jak zatem poprawnie naliczyć i wypłacać podwładnemu świadczenia chorobowe na przełomie roku, aby uniknąć w przyszłości korekt? Zachęcam do lektury dodatku i skorzystania ze szczegółowych wskazówek popartych wieloma przykładami z praktyki.

czytaj więcej »

wiper-pixel