WYDANIE ONLINE

Jeśli pracownik np. często korzysta z ZUS ZLA wystawianego przez tego samego lekarza, lub pojawi się informacja o podjęciu przez niego pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, byś skontrolował, czy prawidłowo wykorzystuje on zwolnienie. Czy masz prawo przeprowadzić kontrolę u pracownika, jeżeli przebywa na zwolnieniu z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny? Jakie okoliczności pozbawią kontrolowanego świadczeń chorobowych? W opracowaniu znajdziesz potrzebne wskazówki, dzięki którym zgodnie z prawem, skutecznie, sprawdzisz, czy pracownik słusznie otrzymuje wynagrodzenie i zasiłek chorobowy .

czytaj więcej »

wiper-pixel