WYDANIE ONLINE

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego wynoszącego 1.000 zł miesięcznie. Podwyższenie przysługuje przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, przez który miesięczna kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa od 1.000 zł. Zdarza się jednak, że wysokość zasiłku macierzyńskiego w trakcie jego wypłaty ulega zmianie. Może to następować albo na bieżąco, albo z okresem wstecznym. Podwyższenie lub obniżenie zasiłku oznaczają konieczność ponownego ustalania kwoty podwyższenia. Jak tego poprawnie dokonać – wskazujemy w opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel