WYDANIE ONLINE

Aby ustalić uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, pracodawca powinien otrzymać dokumenty, które umożliwią mu ustalenie prawa do tego świadczenia i jego wysokości. Musi także wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów może przerwać wypłatę zasiłku macierzyńskiego pobieranego przez pracownicę albo pracownika, jeżeli np. dziecko trafi do szpitala, matka dziecka je porzuci, skróci okres pobierania zasiłku i powróci do pracy, rodzice podzielą się opieką nad dzieckiem itd. Te kwestie wyjaśniamy w publikacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel