WYDANIE ONLINE

W przypadku gdy pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc – np. premie roczne czy kwartalne – i nie zachowuje on do nich prawa za czas pobierania zasiłków, uwzględniamy je w podstawie wymiaru zasiłków. Co ważne, kwot tych składników nie doliczamy do wynagrodzenia za miesiąc, w którym je wypłaciliśmy. W opracowaniu, na 14 przykładach z praktyki, ekspert wskazuje jak poprawnie obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, uwzględniając składniki miesięczne wynagrodzenia i te, które wypłacamy pracownikom za okresy dłuższe niż miesiąc.

czytaj więcej »

wiper-pixel