WYDANIE ONLINE

Ustawa o emeryturach pomostowych wprowadziła rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę obliczenia emerytury. Wysokość rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury. Aby zrozumieć istotę rekompensaty, należy wspomnieć o tym, jak wylicza się obecnie wysokość nowej emerytury oraz, co należy rozumieć pod pojęciem kapitału początkowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel