WYDANIE ONLINE

Jako osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym – poza uczniami i studentami w określonym wieku – zleceniobiorcy mają prawo do świadczeń wypadkowych, na które składają się świadczenia krótkoterminowe, jednorazowe odszkodowania oraz renty i dodatki do nich. Najpierw jednak dane zdarzenie musi być uznane za wypadek przy pracy. Wystąpienie takiego wypadku nakłada na zleceniodawców wiele dodatkowych obowiązków.

czytaj więcej »

wiper-pixel