WYDANIE ONLINE

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę stanowi inny tytuł do ubezpieczeń dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym. Jeżeli zatem taka osoba rozpocznie wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej z własnym lub innym pracodawcą, to od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu, a nie z racji przebywania na urlopie wychowawczym. Czy taką samą sytuację ubezpieczeniową ma pracownik na urlopie wychowawczym wykonujący umowy cywilnoprawne lub prowadzący własną firmę? Jak fakt zatrudnienia pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego powinien udokumentować w ZUS płatnik składek?

czytaj więcej »

wiper-pixel