WYDANIE ONLINE

ZUS sukcesywnie udostępnia płatnikom składek dane z ich kont oraz z kont ich ubezpieczonych. Rozpoczęcie pracy płatnika składek z Interaktywnym Płatnikiem Plus (IPP) to początek pracy w programie Płatnik z wykorzystaniem wielu funkcji programu i weryfikacji, z którymi w dotychczasowej pracy płatnik nie miał do czynienia. Chodzi tu m.in. o pobieranie danych z ZUS, weryfikacje dokumentów ubezpieczeniowych wykonywane przez program Płatnik po pobraniu danych z konta płatnika i kont ubezpieczonych. Na początku jednak warto przybliżyć ważne zasady i ułatwienia przy korzystaniu z IPP.

czytaj więcej »

wiper-pixel