WYDANIE ONLINE

Emeryci i renciści, osiągający dodatkowe przychody mają wyznaczone dwa progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie wypłacanego świadczenia. W pierwszej kolejności powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o zamiarze osiągania przychodu. W drugiej kolejności, po zakończeniu roku kalendarzowego muszą także poinformować ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w całym poprzednim roku. Powinni to zrobić do końca lutego następnego roku, czyli w tym roku do 29 lutego.

czytaj więcej »

wiper-pixel