WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca, który wykonuje 2 umowy i z tytułu każdej z nich otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z obydwu tych umów. Ta zasada ma zastosowanie również do emerytów i rencistów.

czytaj więcej »

wiper-pixel