WYDANIE ONLINE

Zmiany przepisów ubezpieczeniowych dotyczące umów zleceń mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2016 r. Już teraz jednak wywołują wśród płatników liczne kontrowersje. Najwięcej problemów w praktyce mogą wywołać, przewidziane nowymi przepisami, nieprecyzyjne regulacje.

czytaj więcej »

Niepełnosprawni przedsiębiorcy nie muszą się już obawiać, że przez niewielkie przekroczenie terminu płatności składek do ZUS utracą przyznaną im z PFRON refundację. Takie, korzystne dla nich rozwiązanie, wprowadzono z dniem 1 października.

czytaj więcej »

Pojedynczy wykład czy szkolenie nie powinien być oskładkowany, gdy nosi znamiona wypowiedzi autorskiej.

czytaj więcej »

Dłuższy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego, możliwość podzielenia go na części oraz większa ochrona stosunku pracy ojców po zakończeniu urlopu – to zmiany, jakie już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać w zakresie urlopu ojcowskiego.

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop macierzyński będzie zlikwidowany. W zamian zostanie wydłużony maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego. Tak wynika z tzw. ustawy rodzinnej, jednej z dwóch wielkich nowelizacji Kodeksu pracy przyjętych w ostatnim czasie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeden z naszych byłych pracowników wystąpił do sądu o wypłatę premii rocznej, która naszym zdaniem mu się nie należała. Zapadł wyrok zobowiązujący firmę do wypłaty premii. Od tego wyroku została złożona apelacja, która jednak została do sądu przesłana po terminie. W konsekwencji niekorzystny dla nas wyrok się uprawomocnił. W kwietniu komornik, wykonując wyrok sądu, zajął nasze konto i przekazał pracownikowi kwotę brutto. Czy w takim przypadku do ZUS możemy opłacić tylko składki finansowane ze środków płatnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy odszkodowanie dla pracownika za dyskryminację, zwolnione przedmiotowo z opodatkowania, podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatkowy pakiet medyczny w 100% finansowany przez pracodawcę podlega oskładkowaniu składkami do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Wyrokiem sądowym pracownik został przywrócony do pracy. Kiedy odprowadzić składki od przyznanego mu wynagrodzenia oraz jak je wykazać w drukach dla ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz pracownik zgłosił do kadr, że lekarz podejrzewa u niego astmę oskrzelową, która ze względu na środowisko pracy może być uznana za chorobę zawodową. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z ubieganiem się pracownika o przyznanie renty z tytułu choroby zawodowej?

czytaj więcej »

Pytanie: 10-letnie dziecko naszej pracownicy miało zabieg operacyjny, po którym wymagało opieki. Lekarz wystawił jej druk ZUS ZLA „na opiekę" na okres 14 dni. Ojciec dziecka w tym czasie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania – wyjechał do innej miejscowości, aby opiekować się chorą mamą. W oświadczeniu do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego (załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1594) pracownica napisała więc, że ojciec dziecka wyjechał na dłuższy czas opiekować się chorą mamą i w związku z tym nie mógł sprawować opieki nad chorym dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołując się na ww. rozporządzenie, zażądał od pracownicy stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego powyższy fakt oraz okres, w jakim ojciec dziecka sprawował opiekę nad chorą mamą. Została również poinformowana, iż w przypadku niedostarczenia tych dokumentów zostanie wydana decyzja odmowna w sprawie wypłaty zasiłku opiekuńczego. Niestety matka męża nie jest pod stałą opieką lekarza,więc przedłożenie stosownego zaświadczenia jest niemożliwe. Jedynie okresowo, z uwagi na swój wiek, ma dolegliwości (kostno-mięśniowe) i wtedy potrzebuje pomocy drugiej osoby, a mąż pracownicy jest jej jedynym dzieckiem. W opisywanej sytuacji dodatkowo doszło silne przeziębienie. Jaką dokładnie podstawę prawną ma ZUS, by żądać od zatrudnionej zaświadczenia lekarskiego dotyczącego chorej teściowej i czy rzeczywiście nieprzedłożenie takiego zaświadczenia, w świetle prawa skutkuje odmową wypłaty zasiłku opiekuńczego? Czy i co można zrobić, by ZUS uznał oświadczenie pracownicy?

czytaj więcej »

wiper-pixel