WYDANIE ONLINE

Członkowie zarządu spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek kapitałowych) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości składkowe powstałe w czasie pełnienia przez nich obowiązków członków zarządu tej spółki, jeżeli egzekucja prowadzona przeciwko spółce okazała się bezskuteczna.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie, które jest wystawione z błędnym NIP firmy. Zostało zwrócone pracownikowi do poprawy przez lekarza, który je wystawił. Pracownik poinformował nas, że w związku z nieobecnością tego lekarza zostanie poprawione przez dyrektora przychodni. Czy możemy przyjąć takie zwolnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: 15 grudnia zmarł nasz pracownik. Był samotny, nie miał żadnych krewnych. Dowiedzieliśmy się, że przed śmiercią wyraził zgodę na naukowe wykorzystanie swego ciała. Ponieważ pochówek będzie w tym przypadku prawdopodobnie symboliczny, czy przysługuje pracodawcy zasiłek pogrzebowy?

czytaj więcej »

Kartę do służbowego konta bankowego należy uznać za świadczenie pieniężne. Dlatego korzyści osiągane przez pracowników korzystających z usług hotelowych i posiłków po cenach niższych niż detaliczne za pomocą kart do służbowego konta bankowego będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Sąd rozpoznający odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy może odrzucić to odwołanie w sytuacji, gdy poszkodowany nie złożył wcześniej sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS na orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, w którym lekarz uznał, że nie doszło do uszczerbku na zdrowiu.

czytaj więcej »

Każdy nowo zgłaszany podmiot powinien ustalać dla siebie wysokość obowiązującej go stopy procentowej składki.

czytaj więcej »

To konkluzja wynikająca z wydanej przez ZUS interpretacji indywidualnej z 23 września 2014 r. znak WPI/200000/43/1084/2014, decyzja nr 1084.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy powinniśmy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli między niezdolnościami do pracy była półtoramiesięczna przerwa, w czasie której pracownik otrzymał podwyżkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje także wynagrodzenie za dyżury. Czy powinniśmy je wliczyć w podstawę wymiaru zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy biurem rachunkowym. Rozliczamy składki m.in. za spółkę jawną i jej wspólników. Od 8 grudnia 2014 r. jeden ze wspólników uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. W tej sytuacji mamy wątpliwości jakie składki należy za niego opłacać do ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz problem dotyczy osoby, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 1 września 2014 r. na rzecz byłego pracodawcy. Wcześniej przez 60 miesięcy nie prowadziła innej działalności gospodarczej. Zgłosiliśmy ją do ZUS z kodem 05 10 i opłaca ona składki od podstawy 2.247,60 zł. Od 1 stycznia 2015 r. zamierza zerwać współpracę z byłym pracodawcą. Czy wtedy od tej daty będzie można ją przerejestrować na kod ubezpieczenia 05 70 i opłacać składki na preferencyjnych warunkach? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca przez pierwsze 24 miesiące preferencyjne składki musi opłacać normalne składki tylko w miesiącach wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy?

czytaj więcej »

Do końca stycznia płatnicy składek zobowiązani są przekazać o ZUS formularz ZUS IWA za 2014 rok. Informacje zawarte w  druku ZUS IWA przekazywane są do ZUS w  celu ustalenia przez ten organ stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Według niej w kolejnym roku składkowym, tj. od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, płatnik będzie opłacał za swoich ubezpieczonych składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

czytaj więcej »

Byli szeregowi żołnierze zawodowi po wygaśnięciu zawartego z nimi kontraktu w związku z przewlekłą chorobą lub wypadkiem nie nabywają prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych za okres przypadający do zakończeniu służby.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy przekazywać zleceniobiorcom za przysłowiową złotówkę karty multisport. Czy takie świadczenia mogą zostać zwolnione od składek? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Ponieważ jesteśmy małą firmą i nie mamy regulaminu wynagrodzeń, gdzie powinniśmy wprowadzić odpowiednie zapisy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie na okres 27 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Następnie złożyła własne zwolnienie lekarskie na okres od 28 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. Co w takim wypadku pracodawca powinien zrobić: wypłacić zasiłek opiekuńczy czy wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

wiper-pixel