Zmiany PUE ZUS w związku z e-ZLA

Udostępniona przez ZUS nowa wersja portalu PUE wprowadza kilka zmian optymalizacyjnych dla płatników składek w związku z otrzymywanymi elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Sprawdź szczegóły zmian.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego żony pracownika na zasiłku macierzyńskim

Pytanie: Żona naszego pracownika pobiera zasiłek macierzyński, który wypłaca jej bezpośrednio ZUS, gdyż w trakcie jego pobierania wygasłą jej umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy nasz zakład pracy, w którym zatrudnionym jest jej mąż ma obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zarządca sukcesyjny poprowadzi firmę po śmierci właściciela

W połowie listopada br. zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Powołanie zarządcy sukcesyjnego pozwoli na dalsze prowadzenie firmy zmarłego przedsiębiorcy, w tym m.in. dalsze zatrudnianie jej pracowników, do czasu przejęcia zakładu pracy przez spadkobierców. Dowiedz się więcej.

Wysokość zasiłku po zakończeniu umowy o pracę

Były pracownik, mający zarejestrowaną jeszcze w okresie zatrudnienia działalność gospodarczą od której nie odprowadzał składek ZUS, który po ustaniu zatrudnienia jest nadal niezdolny do pracy i pobiera zasiłek chorobowy, powinien mieć ustaloną wysokość zasiłku z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę uzyskanego od pracodawcy przed zachorowaniem – pod warunkiem, że nie będzie prowadził po ustaniu zatrudnienia działalności gospodarczej. Jeżeli mimo niezdolności do pracy, będzie ją kontynuował po zakończeniu umowy o pracę, utraci prawo do zasiłku. Poznaj szczegóły postanowienia Sądu Najwyższego z 18 lipca 2018 r. sygn. III UZP 2/18.

Wynagrodzenia wypłacone członkom komisji egzaminacyjnej

Organizacja pozarządowa przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci energetycznych. Czy od wynagrodzenia egzaminatorów trzeba opłacić składki? Upewnij się co na ten temat sądzi ZUS w ostatnio wydanej interpretacji.

Wykonywanie świadczeń niepieniężnych przez wspólników

Czy w przypadku, gdy wspólnicy spółki dokonują powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, np. wykonują na rzecz osób trzecich czynności szkoleniowe czy doradcze, ich wynagrodzenie za te czynności podlegają oskładkowaniu? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS, aby wiedzieć jak poprawnie rozliczyć względem Zakładu takie wypłaty.

Umowa o pracę i powołanie do rady nadzorczej emeryta

Pytanie: Emeryt w wieku 69 lat, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednej spółce, a w drugiej powołano go do rady nadzorczej. Proszę o informację, czy osiągnięte przychody będą miały wpływ na zmniejszenie wypłacanej emerytury?

Ubezpieczenie zdrowotne syna pracownicy – ucznia niemieckiego liceum w ramach wymiany międzyszkolnej

Pytanie: Zgłosiliśmy do ubezpieczenia zdrowotnego 18-letniego syna naszej pracownicy, który jest licealistą. Pracownica nas poinformowała, że od września do końca I semestru obecnego roku szkolnego jej syn będzie uczył się w liceum niemieckim, w ramach wymiany miedzy szkołami. Czy w tej sytuacji musimy go wyrejestrować jako członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego?

Powrót z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca

Pytanie: Nasza pracownica miała do 11 września br. korzystała z urlopu wychowawczego a od 12 września wróciła do pracy. Jak powinniśmy poprawnie odnotować ten fakt w dokumentach ZUS składanych za ten miesiąc?