Wypadek w drodze z badań wstępnych

Jeżeli w pierwszym dniu zatrudnienia pracownik wracając z obowiązkowych badań wstępnych ulegnie wypadkowi, np. komunikacyjnemu, pracodawca może mieć wątpliwości, czy w takiej sytuacji przysługują podwładnemu jakieś świadczenia chorobowe i jak ewentualnie obliczyć ich wysokość. Warto sprawdzić, co na ten temat sądzi nasz ekspert. Zdobyta pewność jak postąpić w takiej sytuacji pozwoli Ci uniknąć stresów, a przede wszystkim ustrzeże się przed popełnieniem błędów. Wiedz, że inspiracją do zajęcia się tą tematyką był list od czytelnika, który ostatnio trafił do redakcji.

Współpraca Banku Pocztowego i ZUS

Z komunikatu ZUS opublikowanego na stronie internetowej Zakładu w lipcu br. wynika, że Bank Pocztowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem jest zachęcenie świadczeniobiorców ZUS do korzystania z bezgotówkowych form przekazywania  świadczeń na konto bankowe.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy za faktyczną opiekę

Pytanie: Pracownik pracujący w systemie równoważnym na podstawie harmonogramu: w godzinach 6.00-18.00 (dzień) oraz 18.00-6.00 (noc), a następnie dwa dni wolne otrzymał zwolnienie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Czy może na druku Z-15A podać tylko te dni, w których sprawował opiekę? Jak zliczać przysługujące mu dni z tego tytułu – czy liczą się dni z wystawionego zwolnienia, czy te, które poda pracownik na oświadczeniu?

Skrócenie pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim pracownik

Pytanie: Otrzymaliśmy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS informujące o wcześniejszym ustaniu niezdolności do pracy jednego z naszych pracowników. Czy na tej podstawie możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

Raport informacyjny do ZUS

Przypominamy, iż od początku 2019 r. pojawi się nowy dokument do ZUS – tzw. raport informacyjny. Wyeliminuje on konieczność wystawiania przez płatnika dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wysokość zarobków, czyli dokumentu ZUS Rp-7. Dowiedz się więcej.

Projekty poprawiające warunki pracy pod lupą ZUS

W lipcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pracodawców w obszarze poprawienia bezpieczeństwa w firmach, celem zminimalizowania m.in. wypadków przy pracy. Ponieważ masz jeszcze czas na zgłoszenie się do konkursu, poznaj jego szczegóły.

Podwyżka w czasie kilkunastodniowej przerwy między zasiłkami

Pytanie: Kilkanaście dni po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego pracownica wystąpiła w kwietniu o przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu choroby jej małoletniego dziecka. Obecnie, kilka miesięcy po tym fakcie, mam wątpliwości, czy poprawnie ustaliłam podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego. Może powinnam ją była ponownie naliczyć, jeśli w międzyczasie w firmie były podwyżki z wyrównaniem od stycznia?

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych

Zmiany w ustawie o PPE dostosowują przepisy do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej.

Nauczanie języka obcego – dzieło czy umowa zlecenia

Czy prowadzenie nauki języka obcego należy kwalifikować jako świadczenie usług, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, niezależnie od sposobu prowadzenia nauki języka? Czy taką umowę trzeba zawrzeć także wówczas, gdy końcowym efektem tych zajęć ma być np. inscenizacja teatralna? Upewnij się, jakie w tej sprawie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, by nie mieć przykrych konsekwencji ze strony ZUS.