Zmiany w outsourcingu według nowych rozwiązań

ZUS będzie uprawniony do przeksięgowania składek zapłaconych za pracowników przez firmę zewnętrzną na konto zakładu macierzystego, jeżeli zakwestionuje outsourcing. Rozwiązanie takie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306), nad którym trwają prace w Sejmie*. Sprawdźmy szczegóły.

Za 2 miesiące E-ZLA w nowej formie

Od 1 lipca 2017 r. ma zostać wprowadzony nowy, „bardziej przyjazny” sposób sporządzania zwolnień lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Dłużej „w obiegu” pozostaną również zwolnienia papierowe. Takie wnioski płyną z projektu zmian w przepisach ustawy chorobowej*. Poznaj motywy zmian.

Ulgowa składka zdrowotna dla przedsiębiorcy

Czy przedsiębiorca posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności, który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny może liczyć na zniżkę w opłacaniu składki zdrowotnej? Poznaj stanowisko ZUS w tej sprawie.

Tańsze bilety kolejowe dla pracowników

Pytanie: Nasza firma zatrudnia 40 pracowników. Od czerwca br. chcemy zawrzeć z PKP umowę na tańsze bilety dla podwładnych. Jak tego typu świadczenia poprawnie rozliczyć z fiskusem?

Ryczałt na dojazdy do pracy

Czy przedsiębiorca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek dopłaty za dojazdy do pracy, które wypłaca swoim pracownikom? Poznaj najnowsze stanowisko ZUS w tej sprawie.

Pracownik medyczny a szczególne warunki pracy

Pytanie: W latach 2001-2005 pracownik był zatrudniony jako ratownik medyczny w zespole wyjazdowym w pełnym wymiarze czasu pracy, a następnie w niepełnym wymiarze czasu pracy do 2016 r. Poprzedni pracodawca nie zaliczył mu okresu od 2001 do 2005 jako pracy w szczególnych warunkach, ponieważ twierdził, że ustawa o emeryturach pomostowych zaczęła obowiązywać od 2009 r., a we wcześniejszych przepisach nie ma stanowiska pracy ratownika medycznego, a jak zaczęła obowiązywać ustawa o emeryturach pomostowych, to on już był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy tamten pracodawca ma rację?

Pasek wynagrodzenia czy ZUS RMUA?

Pytanie: Czy mam obowiązek wydać pracownikowi tzw." pasek wynagrodzenia” ? Czy na żądanie pracownika muszę sporządzić i przekazać co miesiąc druk ZUS RMUA czy też wystarczy raz w roku?

Nowy kod przyczyny wyrejestrowania pracowników przy przejęciu pracodawcy

Jeżeli firma, którą rozliczasz została przejęta przez innego pracodawcę, musisz wyrejestrować pracowników w deklaracji ZUS ZWUA.  Do 1 marca 2017 roku kodem przyczyny wyrejestrowania był kod „600”. Od tej daty obowiązuje nowy kod, specjalnie wprowadzony dla tego celu. Zapoznaj się ze szczegółami nowelizacji poniżej.

Nowa składka wypadkowa w Programie Płatnik

Od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. obowiązuje kolejny rok składkowy dotyczący składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla wielu płatników składek wysokość stopy procentowej pozostanie na tym samym poziomie, czyli nie ulegnie zmianie. Nie mniej jednak, wartość obowiązująca w nowym roku składkowym musi być zapisana w kartotece płatnika w programie Płatnik. Warto sprawdzić, jak poprawnie tego dokonać.