Nr 208

Wyższe składki dla prowadzących działalność w 2021 r.

W 2021 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł. Oznacza to wzrost o 7,7% w stosunku do wartości ubiegłorocznej (2600 zł). O tyle też w tym roku uległa podwyższeniu wysokość składek ZUS dla nowych przedsiębiorców. A ile wynoszą obciążenia ZUS dla osób prowadzących ponad 2 lata działalność gospodarczą? Dowiedz się z opracowania.

Oskładkowanie stypendium doktoranckiego

Pytanie: Pracownik Instytutu Naukowego – od listopada 2020 r. stypendysta (otworzył przewód doktorski) będzie otrzymywał przez 6 miesięcy stypendium wypłacane z puli stypendialnej, jaką instytut posiada i z której dokonuje wypłat dla doktorantów niebędących pracownikami. Czy od tego świadczenia należy odprowadzać składki ZUS i podatek? Ponieważ osoba ta należy do PPK , w listopadzie pobraliśmy od stypendium doktoranckiego wpłatę -czy właściwie? Co z podatkiem od PPK ? Jak wygląda sprawa PIT-11 za 2020 r.

Objęcie pracownika kwarantanną w następstwie choroby a prawo do świadczeń

Pytanie: Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na okres od 27.10.2020 do 05.11.2020 r. następnie został objęty kwarantanną na okres od 28.10.2020 do 06.11.2020 r. Czy zatem do ustalenia wynagrodzenia za czas choroby należało przyjąć okres od 27.10.2020 do 06.11.2020 r.? Pracownik nie chorował w tym roku.